Orientering i skolan

Svårighetsnivåer

Vad innebär svårighetsnivåer?

Inom Svenska Orienteringsförbundet använder vi oss av en utbildningstrappa i sex olika nivåer. På den här plattformen är utbildningstrappan anpassad för skolans verksamhet och ska ses som ett pedagogiskt hjälpmedel, framtaget för att fungera som stöd och hjälp för både läraren och eleven.

Inlärning sker stegvis

Olika orienteringsmoment har ställts i en viss pedagogisk ordning där de grundläggande och konkreta momenten kommer först och där svårigheten ökar successivt. Det här materialet ger dig pedagogiska och metodiska tips inom de tre första nivåerna i trappan, grön, vit och gul nivå. Från tidig skolålder kan inlärning generellt sett ske på den gröna nivån. För yngre barn rekommenderar vi skogsva­neövningar där de får en positiv syn på vistelse i naturen och får upprätthålla och träna motoriska färdigheter.

Nivåer för respektive årskurs

Årskurs 0-3

Känd Terräng
Grön

Årskurs 4-6

Känd Terräng
Grön
Vit

Årskurs 7-9

Känd Terräng
Grön
Vit
Gul
Okänd Terräng
Grön
Vit
Gul

Kartexempel för respektive nivå

Grön nivå

Vit nivå

Gul nivå

Utvecklingstrappan

Här beskrivs olika orienteringsmoment steg för steg på grön, vit och gul nivå.

12

Kompassriktning och kartläsning mot kontrollpunkt.

11

Kompassriktning och kartläsning mot tydlig ledstång.

10

Höjdförståelse, när är det uppför och när är det nerför? Högsta punkt.

9

Förståelse av färger och karttecken som markerar framkomlighet.

8

Gena och snedda mot tydlig ledstång.

7

Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång.

6

Tänka framåt, välja väg, kort eller lång.

5

Känna till och kunna orientera efter tydliga ledstänger.

4

Passa kartan med hjälp av terräng och kartpassare (enkel kompass), tumgrepp.

3

Känna till hur start, kontroll och mål markeras på kartan.

2

Känna till kartans färger och de vanligaste karttecknen.

1

Kartförståelse, vad är en karta?